Next Stage บริษัทรับออกแบบและผลิตงานด้านโปรดักชั่น ระบบแสงสี เสียง เวที  รวมถึง
การให้เช่าอุปกรณ์และจอ Led ในรูปแบบต่างๆ ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่และตอบสนองทุกจินตนาการของคุณ

VISION

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในงานด้านงานออกแบบโปรดักชั่น ระบบแสงสีและสีของประเทศไทย โดยเน้นสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ท้าทายพร้อมนวัตกรรมใหม่นำเสนอสู่กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อหวังสร้างผลงานคุณภาพที่แปลกใหม่และเป็นที่น่าจดจำ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานงานโปรดักชั่นไทยเทียบเท่าสากล

POSITION

The imagination maker

SLOGAN

We serve your imagination

OUR HISTORY > OUR STORY

กลุ่มคนที่รักและมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Event Production มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านระบบแสงและ
จอ Led ที่มองหาความท้าทายใหม่ๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีผสมผสานกับนวัตกรรมการดีไซน์ที่แปลกใหม่สร้างสรรค์เป็นผลงานที่น่าจดจำ จึงได้จัดตั้งบริษัทในชื่อว่า Next Stage

Your challenge is our Next Stage

OUR CLIENTS

LET'S WORK TOGETHER & DESIGN THE FUTURE, PISH THE BOUNDARIES
GET IN TOUCH